Wilt u zich als vakantiepark verder ontwikkelen?
Of bent u juist op zoek naar een andere bestemming voor uw park?
Vitale Vakantieparken Drenthe biedt twee trajecten:

  • Een excellentietraject
  • Een transformatietraject

Excelleren

‘Vitale Vakantieparken Drenthe zet zich gericht in op de ontwikkeling van kansrijke locaties, parken en ondernemers die de potentie en ambitie hebben om uit te blinken in hun segment en daarmee te behoren tot de binnenlandse- of zelfs de Europese top’.

U wilt zich verder ontwikkelen en behoren tot de top! Samen met één of meerdere adviseurs wordt gekeken naar uw huidige situatie, de ambities en wat u nodig heeft om deze ambities te realiseren. We stellen een aantal instrumenten ter beschikking om zowel in de advisering als in de financiële middelen de ontwikkeling te stimuleren. Het blijft natuurlijk altijd een traject van u als ondernemer zelf. U gaat grotendeels zelfstandig aan de slag om uw ambities te realiseren, maar wij kunnen u helpen met onder andere advies en coaching.

Recreatie Excellentie Programma (REX)

Transformeren

‘Vitale Vakantieparken Drenthe zet zich gericht in op de transformatie van niet-vitale parken. Ook pakken we achterliggende sociale problematiek op de parken aan op basis van de menselijke maat’.

Op diverse parken in Drenthe vindt niet of nauwelijks toeristisch-recreatieve exploitatie plaats en de locatie leent zich er ook niet (meer) voor. Wellicht herkent u zich hierin. Transformatie naar een andere invulling is dan wenselijk. Allerlei concepten zijn hierbij denkbaar: wonen, zorg, natuur, energievelden of combinaties daarvan.

Vanuit Vitale Vakantieparken Drenthe kunnen wij ondersteuning bieden en hebben wij verschillende instrumenten voor u beschikbaar. Uiteraard gaat het om maatwerk: Eén park, één plan.