Behoort uw vakantiepark straks tot één van de parels van Drenthe?

Excellente parken dragen bij aan de positionering van Drenthe als Oer-Provincie en als kwalitatief hoogwaardige en verrassende vakantiebestemming! Vitale Vakantieparken Drenthe geeft graag steun aan ambitieuze ondernemers die kansen zien en deze ook willen grijpen. Dus: bent u een ambitieuze recreatieondernemer met een vakantiepark in Drenthe? Of start u met een vakantiepark? Dan is het voor u interessant om te ontdekken of uw plannen passen binnen het REX-programma. Het programma Vitale Vakantieparken Drenthe wil de kopgroep excellente vakantieparken in Drenthe vergroten, samen met gedreven ondernemers. Hiervoor hebben we het Recreatie Excellentie Programma, afgekort REX, ontwikkeld. Heeft u ambitie om naar de internationale top binnen uw segment te klimmen? Dan kunt u in aanmerking komen voor deelname aan het REX-programma.

Met het REX-programma geven we een impuls aan ondernemersplannen gericht op kwaliteitsverbetering, innovatie en duurzaamheid voor bestaande parken en nieuw te starten projecten. Financiële bijdragen worden verstrekt voor het doen van fysieke investeringen en kosten met betrekking tot het inhuren van advies/expertise en begeleiding voor het uitvoeren van de plannen (denk aan projectbegeleiding en het inhuren van bijvoorbeeld een landschapsarchitect).

De totale subsidie aan een vakantiepark bedraagt maximaal €100.000.

  • Voor fysieke investeringen geldt een bijdrage van maximaal 1/3 van de investering tot maximaal €100.000, - excl. BTW. Zelf dient u dus 2/3 van de totale investeringssom op te brengen.
  • Voor advieskosten geldt een bijdrage van 50% van de kosten tot maximaal €10.000

Recreatie Excellentie Programma in 3 Fases

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage doorloopt u de volgende drie fases:

Deelname REX en toekenning financiële bijdrage

Als een gemeente besluit uw aanmelding te accepteren wordt u deelnemer aan het Recreatie Excellentie Programma. Let op: deelname aan het programma geeft u niet automatisch recht op een financiële bijdrage. Deelname aan het programma houdt in dat u door uw gemeente wordt gezien als een vakantiepark met de potentie tot excellentie. U wordt door de gemeente uitgenodigd om een parkprojectplan voor uw park op te stellen dat moet voldoen aan een aantal richtlijnen. Uiteindelijk zal het ingezette traject leiden tot een door alle partijen onderschreven parkprojectplan met daarbij afspraken tussen de betrokken partijen over de uitvoering van het plan. Een financiële bijdrage voor de realisatie van het plan kan hier onderdeel van zijn. De termijn tussen het afsluiten van fase 1 (zie hierboven) en het voorleggen van het door u, de gemeente en de Taskforce ondertekende parkprojectplan aan de Stuurgroep Vitale Vakantieparken Drenthe mag maximaal 8 maanden duren.

Bezwaar

U ontvangt schriftelijk bericht van de gemeente over uw deelname aan het REX-programma. Als u het niet eens bent met het besluit kunt u bezwaar indienen bij uw gemeente. In het schriftelijk bericht staat beschreven hoe u bezwaar kunt maken.

Looptijd

De mogelijkheid voor aanmelding voor fase 1 loopt tot 1 jaar na de start van het REX-programma.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over het programma of over het aanmeldformulier, dan kunt u contact opnemen met de gemeente of met de Taskforce, Tonique Hollander 06-20134543 of t.hollander@vitalevakantieparkendrenthe.nl.

Lees voor het aanmelden de volledige toelichting hier.

Aanmelden

Download hier het aanmeldformulier. Deze kunt u digitaal invullen en mailen naar info@vitalevakantieparkendrenthe.nl. Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Folder

Hieronder vindt u onze folder "RUIMTE VOOR AMBITIE EN EXCELLENTIE" met informatie hoe u met uw vakantiepark naar de (inter)nationale top kunt excelleren.
download folder