De Omgevingswet brengt nieuw instrumentarium met zich mee. Iets waarop overheden en haar medewerkers voorbereid moeten zijn. We willen graag meten hoeveel interesse er is voor een leergang die wordt toegespitst op de toepassing van de Omgevingswet op vakantieparken en daarbij inhoudelijke input voor de leergang krijgen.

Bij voldoende belangstelling start de leergang in het najaar. De leergang zal vooralsnog bestaan uit vier sessies van 4-5 uur. Bij grote belangstelling wordt bezien of meerdere regionaal te organiseren leergangen (financieel) haalbaar zijn.

We horen graag uw input. Klik hier voor de interessepeiling.