Heijmans Vastgoed gaat in samenwerking met de Norgerberg aan de Molenveenweg in Norg een ontwikkeling starten van recreatiewoningen en natuur. De centrale gedachte van het plan is om de natuur ten noordwesten van Norg naar het dorp toe te trekken en in deze natuur recreatiewoningen te realiseren. Dit gebeurt grenzend aan het parkeerterrein van het Molenduinbad, op het campingterrein van natuurcamping Molenduin en het ten noorden aangrenzende akkerland.

Inpassing in de natuur

“Het afgraven van de vruchtbare toplaag aan de noordzijde van het huidige akkerland maakt het mogelijk om een heideveld te creëren, dat de omliggende natuur aanvult”, aldus een enthousiaste Guus Wijfje van Heijmans. “Rondom dit heideveld worden 24 recreatiewoningen ingepast in de natuur door middel van stuifduinen, die oorspronkelijk in dit gebied voorkwamen.

Op het campingterrein ‘De Molenduin’ worden 6 recreatiewoningen ingepast in het bestaande bos. In totaal komen er 30 recreatiewoningen, een vrij toegankelijk heideveld en een gebiedseigen inrichting van bosschages, struiken en gewassen.

Voor Heijmans staat duurzaamheid altijd centraal:“ Zo ook bij Stuifduinen, dit is terug te vinden in de materiaalkeuze van de woningen (lokaal hout). Verder willen we met de variatie van biologische soorten, de biodiversiteit stimuleren, water lokaal vasthouden én hergebruiken en energie lokaal opwekken.”

Extra ruimte voor natuurbeleving

Susan van Rijswijk-Schippers van de Norgerberg: ”De recreatiewoningen richten zich op een deel van de recreatieve markt die momenteel niet tot nauwelijks bediend wordt in Drenthe: de exclusievere doelgroep. Om permanente bewoning te voorkomen, worden meerdere maatregelen genomen.

De voornaamste is dat Norgerberg mede-eigenaar wordt van het plan en zorg draagt voor het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de woningen en de natuur.De recreatiewoningen maken het in dit geval mogelijk dat er extra ruimte komt voor natuurbeleving. Hier kunnen niet alleen onzegasten, maar ook de Norgers van genieten.”

Start participatietraject in 2019

Het idee voor Stuifduinen is ontstaan tijdens een participatietraject met de inwoners van Norg in 2019.

Heijmans heeft samen met de Norgerberg, architect/stedenbouwkundige Ziegler | Branderhorst, gemeente Noordenveld en Natuurmonumenten vervolgens het plan verder ontwikkeld. Geef uw mening op www.stuifduinen.nlHet plan kan vanaf vandaag worden bekeken op http://www.stuifduinen.nl. Op deze website van Heijmans, bestaat de mogelijkheid om uw mening te geven op het ontwerp en het idee, dit kan via de enquête. De resultaten hiervan worden door Heijmans meegenomen in de verdere uitwerking van de ontwikkeling.

Gemeente positief over plan

Op 20 april is positief gereageerd door het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Noordenveld op het voornemen om dit plan in bestemmingsplanprocedure te brengen. Wethouder Henk Kosters: ”Dit plan geeft een mooie aanvulling op het toeristischrecreatiefproduct in onze gemeente. Samen met ondernemers gaan we zo op weg naar een vitale verblijfsrecreatie. Gezamenlijk met initiatiefnemers en de omgeving bekijken we of en hoe de plannen te realiseren zijn. Daarvoor heeft het college dit besluit genomen.”

De initiatiefnemers hebben de afgelopen dagen geprobeerd zoveel mogelijk direct omwonenden op de hoogte te stellen van de voortgang. Bij de eerste bekendmaking van de plannen was er nogal wat protest en werd zelfs een petitie-actie gestart. Een van de belangrijkste bezwaren is dat de omwonenden vooral vrezen voor permanente bewoning.

Susan-van Rijswijk-Schippers stelt dat die permanente bewoning van de recreatiewoningen in Stuifduinen wordt voorkomen door verschillende maatregelen: “Verhuur van de woningen is verplicht en er is gemaximeerd eigen gebruik per jaar. Ook wordt de verhuur, beheer en onderhoud van de woningen verplicht collectief georganiseerd. Norgerberg wordt eigenaar van de collectieve voorzieningen om structuur te handhaven. Het bestemmingsplan staat alleen recreatieve bewoning toe.”