Vorige week woensdag vond de bijeenkomst 'Vitale Vakantieparken Drenthe gaat door!' plaats. We zijn enorm blij met de mooie opkomst en we bedanken iedereen voor zijn of haar aanwezigheid!

Een terug- én vooruitblik

Tijdens deze avond is er kort teruggeblikt op de afgelopen vier jaar. Hóe zijn we als programma begonnen, welke (opstart)problemen kwamen we tegen en wat vertelde de tussentijdse evaluatie ons? Duidelijk is geworden dat we in die vier jaar al veel hebben bereikt, sámen met Drentse ondernemers, Verenigingen van Eigenaren, parkeigenaren enzovoorts. Maar de doelen hebben we nog niet behaald. Daar was de tijd te kort voor, zo bleek. Ook het ontwikkelen van het benodigd instrumentarium en de corona pandemie kostte tijd en zette ons wat op achterstand.

Blik vooruit

Maar gelukkig krijgen we meer tijd; twee jaar. Alle partners hebben zich gecommitteerd aan een verlenging van het programma om verder te werken aan het behalen van die doelen: het verdubbelen van de bovenkant van de markt en het halveren van de onderkant van de markt want die doelen blijven overeind net als onze ambitie: 'Een b(l)oeiende verblijfsrecreatiesector in de provincie Drenthe. Dit zorgt namelijk niet alleen voor vitale en aantrekkelijke vakantieparken maar ook voor meer werkgelegenheid, een goede economie en een leefbare omgeving.

Strategische Koers 2023-2024

De doelen en ambitie blijven hetzelfde maar er zijn tóch wat veranderingen. In ons magazine 'Strategische Koers 2023-2024' kunt u precies lezen hoe de komende twee jaar eruit gaan zien en wat deze veranderingen inhouden. Klik hier voor het magazine.

Einde REX-programma

Eén van de veranderingen de komende twee jaar is dat het REX-programma eindigt per 31-12-2022. Met het REX-programma bedienden we het topsegment van de Drentse vakantieparken. Met een investering van €1,3 miljoen vanuit het REX-programma aan 13 parken is er een economische spinn-off ontstaan van ruim € 4,8 miljoen. Niet onverdienstelijk. Welke parken we hebben geholpen en welke opbrengsten het REX-programma heeft opgeleverd leest u in dit magazine. Klik hier voor het magazine.

Filmregistratie

Bent u er vorige week woensdag niet bij geweest en/of wilt u het graag nog eens terug zien? Dat kan! We hebben een filmregistratie van de avond.

Vitale Vakantieparken komt langs!

Tijdens de bijeenkomst hebben we u zoveel mogelijk proberen te informeren over het programma en de verlenging. Wilt u als Provinciale Staten, Gemeenteraad of commissie meer toelichting? Dan komen we graag langs! Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak via info@vitalevakantieparkendrenthe.nl.

Documenten