Deze agenda van de gemeente Aa en Hunze is de praktische uitwerking van de Strategienota Toekomst Vakantieparken Aa en Hunze 2020-2024. In de Strategienota staat het beleid met de kaders, waar binnen vakantieparken zich kunnen ontwikkelen.

Met de uitvoeringsagenda geven we voor de komende 2 jaar uitvoering aan de ambitie om in Aa en Hunze toe te werken naar een gezond en toekomstbestendig aanbod vakantieparken. Dit doet de gemeente uiteraard samen met de betreffende parken. Daarbij kunnen zij een beroep doen op de deskundige ondersteuning vanuit de Taskforce Vitale Vakantieparken Drenthe. Naast de lopende trajecten met vakantieparken (vitaliseren en transformeren) is er ruimte voor nieuwe opgaven. De inzet qua middelen en capaciteit is echter beperkt. Daarom is er een prioritering en planning gemaakt op basis van de parkanalyses, ontwikkelingen en gesprekken met parken (eigenaren/beheerders/VvE).

In de uitvoeringsagenda worden alleen de lopende bekende pilotparken bij naam genoemd. De overige parken niet, maar deze zijn of worden betrokken bij de genoemde acties.

Documenten