Op Mooi Schipborg wordt momenteel onderzocht of de 37 recreatiewoningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals dat geldt voor ‘normale’ woningen. Is dat het geval, dan is weer een stap gezet in de transformatie naar permanente bewoning. “Wat hier gebeurt, is in twee opzichten uniek”, aldus Gerben Rouwenhorst van de taskforce Vitale Vakantieparken Drenthe, “want dit is een van de eerste vakantieparken in Drenthe dat een woonbestemming krijgt. Daarnaast is de gehanteerde ‘checklist Bouwbesluit’ specifiek opgesteld voor dit transformatietraject.”

Gemeente Aa en Hunze en Rouwenhorst hebben samen met een bouwadviesbureau de thema’s voor de checklist benoemd. Rouwenhorst: “Onderwerpen als Veiligheid en Gezondheid zijn onverkort uit het Bouwbesluit, jaar 2012, overgenomen. Voor andere zaken zijn praktische regels opgesteld. De conceptlijst is vervolgens aangeboden aan de VvE van Mooi Schipborg.”

Leidraad

“Vanwege mijn technische achtergrond heeft de VvE mij gevraagd de checklist te verifiëren met het van toepassing zijnde bouwbesluit 2012 en met adviezen te komen”, zegt Mooi Schipborg-bewoner Peter Jan Hagedoorn. “Bijzonder natuurlijk, want een dergelijk document bestond nog niet en kan nu breed ingezet worden.” Nu vormt het de leidraad voor de schouw die door Fred Zwerver, bouwkundige van het adviesbureau Z. Bouwadvies, wordt uitgevoerd.

Inspectie

Zwerver: “Ik controleer aan de hand van de aangeleverde checklist onder andere op branddoorslag, ventilatie voorzieningen, opstelling gasmeter, elektriciteit en uiteraard de bouwkundige staat van de woning. Gelukkig voldoen een groot aantal woningen aan het bouwbesluit, maar een aantal ook niet. Kleine tekortkomingen zijn gemakkelijk te verhelpen. Het wordt anders als de constructie van de woningen te wensen overlaat.”

Afgebroken

Uiteindelijk komen de bevindingen van Zwerver in een rapport dat naar het bestuur van de VvE, de individuele huiseigenaren en de gemeente gaat. “We kunnen dan opmaken welke huizen aanpassingen behoeven en we bekijken ook op welke termijn dit gerealiseerd kan worden”, zegt Hagedoorn. “We weten nu al dat er een aantal huizen te zijner tijd moet worden afgebroken. Mogelijk zal daar nieuwbouw verrijzen. Over de consequenties is de VvE in gesprek”.

Praktijk

Nieuwe woningen zullen wel moeten voldoen aan de strengere bouwbesluitnormen voor nieuwbouw. Nu wordt er immers gecontroleerd op de normen van bestaande bouw. “Het is mooi dat de checklist zich in de praktijk kan bewijzen”, vindt Rouwenhorst. “Het is de bedoeling dat deze lijst ook op andere transitieparken zal worden ingezet, dus we zijn erg benieuwd of men er bij Mooi Schipborg mee uit de voeten kan.”