De gemeenteraad van Noordenveld wil, onder voorwaarden, wonen toestaan in de vakantiewoningen in De Tip, aan de Postmaatseweg en Langeloërweg in Norg. Volgens de bewoners, eigenaren, en de gemeente komt dit de kwaliteit van het gebied ten goede. Wethouder Kosters is blij met deze belangrijke stap.

“Het is een van de eerste parken in Noordenveld en Drenthe, die onder de vlag van het project “Vitale Vakantieparken Drenthe” transformeert, volgens verschillende raadsleden een historisch moment. Met en door de eigenaren en bewoners en de gemeente, is dit plan tot stand gekomen. De Taskforce Vitale Vakantieparken Drenthe heeft in het proces ondersteuning geboden. Gedurende het traject heeft er regelmatig afstemming met de provincie plaatsgevonden. Het mooie is dat het bos leidend is. Een gedeelte van de percelen moet bestaan uit natuur en met behulp van een weiland, compenseren we de ingeleverde natuur uit het bos. Hiervoor heeft Landschapsbeheer Drenthe onderzoek gedaan en die blijft ook inwoners advies gegeven. In een Transformatieplan wordt alles beschreven. Dit plan geldt alleen voor de vakantiewoningen met een recreatieve bestemming. We hebben er kortom met man en macht aan gewerkt en ik ben trots op het resultaat. Als de provincie hier straks ook mee akkoord gaat, mogen we gerust van een mijlpaal spreken. We kunnen dan alles formeel regelen in een bestemmingsplan.”