Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijkrelaties is bezig met de Stimuleringsaanpak Flexwonen, gericht op de totstandkoming van meer tijdelijke en flexibele woningen op korte termijn. Hiervoor gaan ze samen met gemeenten, provincies, corporaties, bouwers en andere partijen aan de slag, zoals ook is afgesproken in de Nationale Woonagenda en waartoe door onder meer Aedes, de VNG en de toenmalige G32 is opgeroepen in het manifest Geef spoedzoekers de ruimte.

Uit recent onderzoek is naar voren gekomen dat er 3490 mensen staan ingeschreven op een vakantiepark in Drenthe. Het aantal mensen die daadwerkelijk op een vakantiepark wonen zal aanzienlijk hoger liggen doordat er ook mensen wonen die zich niet in het BRP register van de gemeente hebben ingeschreven. Bewoning op vakantieparken is illegaal en draagt niet bij aan een vitale recreatiesector.

Regionale/gebiedsgerichte versnellingsaanpak

Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) kunnen gemeenten die met flexwonen aan de slag willen, in overleg met Vitale Vakantieparken Drenthe, ondersteund worden door middel van de zogeheten versnellingskamers. Het ministerie financiert en faciliteert het proces voor de ontwikkeling van deze flexwoningen. In een versnellingskamer onderzoeken verschillende partijen in de gemeente of regio in één of evt. twee sessies de kansen of mogelijkheden voor flexwonen en wordt op een gestructureerde wijze stap voor stap toegewerkt naar één of meerdere haalbare en gedragen flexwoonconcepten. Ook worden concrete acties opgesteld om de haalbaarheid van de oplossing(en) te vergroten / tot realisatie te kunnen komen. Het doel van deze versnellingskamers is om de realisatie van nieuwe flexwoningen te versnellen.

De vraagstukken waar flexwonen het meest aan kan bijdragen zijn de huisvesting van spoedzoekers, namelijk; arbeidsmigranten/gescheiden mensen/jongeren/studenten/ex-gedetineerden/kwetsbare mensen en daarmee de aanpak van ongewenste bewoning op vakantieparken. In veel coalitieakkoorden is het flexwonen dan ook een onderwerp van aandacht geworden.

Via onze nieuwsbrief en website houden wij u op de hoogte over de verdere ontwikkeling van Flexwonen.

Maak een afspraak

Vul het contactformulier in en selecteer uw gemeente.
Een medewerker van uw gemeente neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Gemeentepagina

Beeldmerk Gemeente AA-Hunze Beeldmerk Gemeente Assen Beeldmerk Gemeente Borger-Odoorn Beeldmerk Gemeente Coevorden Beeldmerk Gemeente de Wolden Beeldmerk Gemeente Emmen Beeldmerk Gemeente Hoogeveen Beeldmerk Gemeente Meppel Beeldmerk Gemeente Midden-Drenthe Beeldmerk Gemeente Noordenveld Beeldmerk Gemeente Tynaarlo Beeldmerk Gemeente Westerveld