27 februari a.s. vindt er voor de hoofden van afdelingen Burgerzaken en de teamleiders van de Sociale Teams van alle gemeenten in Drenthe een bijeenkomst plaats waarin er wordt gewerkt aan een Drenthe brede uniforme aanpak voor het inschrijven op een adres zonder woonbestemming in de Basisregistratie Personen (BRP). De aanpak in Drenthe is gebaseerd op de landelijke kaders van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijkrelaties (BZK) maar in hierin willen wij enkele ‘Drentse’ nuances brengen waarbij we het belangrijk vinden dat we oog hebben, en blijven houden, voor de persoon zodat we ook kunnen zorgen voor passende begeleiding richting reguliere bewoning, indien nodig.

Voor u als ondernemer van een vakantiepark is dit uiteraard erg belangrijk. Permanente bewoning op een vakantiepark is ongewenst. Feitelijk mag het niet want het betreft een adres zonder woonbestemming, daarnaast heeft permanente bewoning een negatie effect op de recreatieve functie van een vakantiepark.

Zodra de Drentse aanpak definitief is, wordt u hierover geïnformeerd.