Begin 2018 presenteerde burgemeester Klaas Smid van Noordenveld het eindverslag van de Expeditie Norgerduinen aan gedeputeerde Stelpstra. Wat Noordenveld betreft, behelst het programma Vitale Vakantieparken Drenthe alle aspecten die we ook bij onze expeditie Norgerduinen zien. Inmiddels is in Noordenveld ook een Programma Vitale Vakantieparken Noordenveld vastgesteld.

Deelgebied Oosterduinen

Vanuit de Drentse aanpak zijn diverse pilots ontstaan waar we bijvoorbeeld in het gebied van de Oosterduinen ook weer gebruik van maken. Net als vorig jaar heeft projectleider Erik Mosterman de belanghebbenden van de Oosterduinen ook dit jaar bijgepraat over de stand van zaken. Het was een druk bezochte avond met bijna 100 aanwezigen!

Burgerinitiatief

Het transformatieproces van het recreatieterrein Oosterduinen is een burgerinitiatief, dat door de gemeente wordt gefaciliteerd. De mensen van de Oosterduinen vertelden waarmee de werkgroepen het afgelopen jaar bezig waren om meerwaarde te creëren in de Oosterduinen. Dit doen ze zelf overeenkomstig de Toekomstvisie “Oosterduinen, daar wil ik verblijven” en de visie Expeditie Norgerduinen. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat het versterken van de kwaliteit van het gebied breed gedragen wordt.

Gemeenteraad op bezoek bij De Tip

Onlangs bezocht de gemeenteraad De Tip. Na een rondleiding werd de groep bijgepraat over het transformatieproces in De Tip. Naast gemeenteraadsleden waren wethouder Kosters, projectleider Erik Mosterman, gemeenteambtenaren, de provincie, de taskforce Vitale Vakantieparken en een grote vertegenwoordiging van de bewoners aanwezig. Zo heeft de gemeenteraad zich breed kunnen laten informeren. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat we op de goede weg zitten om zo snel mogelijk naar een bestemmingsplan toe te werken, waarin de transformatie naar wonen een feit kan worden.

Janine Hogeman
Programmamanager Vitale Vakantieparken gemeente Noordenveld