De Actie-agenda aanpak vakantieparken geeft richting aan alle partners in de komende jaren op de (beleids)inzet rondom vakantieparken.
Klik hier voor meer informatie over de Actie agenda vakantieparken.