Visie

“Het aanbod aan vakantieparken draagt bij aan de ontwikkeling van Drenthe als dé vrijetijdsbestemming van Nederland met een ondernemende verblijfsrecreatiesector waarbij kwaliteit, innovatie, de Drentse identiteit en duurzaamheid de kernwaarden zijn”.

Doelen

‘Vitale Vakantieparken Drenthe 2018-2024’ is gericht op het realiseren van de volgende doelen:

  • meer ruimte voor ondernemerschap
  • meer bestedingen door toeristen
  • meer werkgelegenheid
  • meer grip op sociale problematiek
  • meer balans tussen vraag en aanbod

We zien in 2024 een verdubbeling van het aantal vitale parken en een halvering van het aantal niet-vitale parken.