Ondermijning, criminaliteit en permanente bewoning op een vakantiepark doet afbreuk aan de recreatieve functie van een park. Vitale Vakantieparken Drenthe speelt met Preventie & Vitalisering in op maatschappelijke problemen en ondermijnende criminaliteit op vakantieparken.

Binnen Preventie & Vitalisering ligt de focus op vier aspecten, namelijk:

  • het ontwikkelen van een handreiking voor de inschrijving in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) van personen die wonen op een vakantiepark;
  • het uitrollen van een project om gemeenten te ondersteunen bij het registreren van recreatieobjecten in de Basisadministratie Gebouwen (BAG);
  • het verkennen van de mogelijkheden voor flexwoonprojecten;
  • het uitrollen van het project Naober Drenthe, om gemeenten te ondersteunen met betrekking tot de aanpak van criminaliteit, ondermijning en sociale problematiek op vakantieparken in Drenthe.

Wilt u meer informatie over Preventie & Vitalisering? Bekijk dan hier ons filmpje!

Het webinar 'Maatschappelijke problemen en ondermijnende criminaliteit op vakantieparken; voorkomen is beter dan genezen' mocht 11 november rekenen op veel kijkers! Heeft u het gemist of wilt u het nog eens zien? Zie hier de herhaling.

Documenten

Graag op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Download onze laatste nieuwsbrief