Bij de aanpak van vakantieparken, of dat nu om excelleren, vitaliseren of transformeren gaat, is het van belang te kunnen werken vanuit een goede informatiepositie: hoe ligt het park erbij, welke gebouwen en andere objecten staan er, hoe zijn eigendom en exploitatie georganiseerd en, indien aan de orde, wie verblijven er langdurig? In de praktijk is gebleken dat het aan die informatie nogal eens schort.

In Drenthe hebben naar schatting 23.000 recreatieobjecten (vakantiewoningen, chalets en stacaravans) geen eigen adres, in de zin van de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen). Dat betekent dat al deze objecten, en daarmee ook de personen die daarin eventueel verblijven, bij de overheidsinstanties alleen bekend zijn onder het ‘hoofdadres’ van het vakantiepark.

Onder de radar blijven

Dit kan een belemmering zijn bij de vindbaarheid van die objecten en de personen daarin, bijvoorbeeld bij een calamiteit. Verder is het een complicerende factor bij de inschrijving in de BRP (Basisregistratie Personen) op een vakantiepark. Hoewel inschrijving in de BRP niet wenselijk is, is dat wettelijk niet te voorkomen. Als er slechts één officieel adres is, wordt iedereen die op dat park verblijft op dat adres ingeschreven. Het is dan lastig te herleiden of mensen daar daadwerkelijk wonen of zich alleen inschrijven om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld toeslagen en/of een uitkering. Dit leidt ertoe dat personen onder de radar van de overheid kunnen blijven, wat adres-, uitkerings- en belastingfraude in de kaart speelt. Het bemoeilijkt tevens de vindbaarheid van personen die gezocht worden door politie, Openbaar Ministerie en andere instanties.

Objecten en personen beter vindbaar

Onze collega’s van Vitale Vakantieparken Veluwe hebben het project ‘Recreatieobjecten adressen toekennen’ opgezet. Dit project heeft de gemeenten praktische ondersteuning geboden bij het registreren van recreatieobjecten in de BAG. Door het registreren van alle recreatieobjecten, is aan alle recreatieobjecten een adres in de BAG en daarmee in het stelsel van basisregistraties, waaronder de BRP, toegekend. Hierdoor worden objecten en personen beter vindbaar. In Drenthe rollen we nu eenzelfde project uit, waarbij een extern, vanuit het programma gefinancierd bureau de gemeenten werk uit handen neemt.

Graag op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Download onze laatste nieuwsbrief