In Drenthe staan ruim 3.500 mensen ingeschreven op een adres in een vakantiepark waar officieel niet gewoond mag worden, omdat het park geen woonbestemming heeft. Het is beter illegale bewoning te voorkomen dan door handhaving proberen de bewoners weg te krijgen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Bij dat voorkomen hoort ook het tegengaan van inschrijvingen op adressen op vakantieparken. Omdat weigeren in te schrijven wettelijk niet zomaar kan, is het zinvol zicht te krijgen op de mensen die zich willen inschrijven en met hen te proberen tot een alternatieve oplossing te komen.

Drenthe-breed gedragen aanpak

Een aantal Drentse gemeenten heeft aangegeven behoefte te hebben aan een Drenthe-breed gedragen handreiking voor de inschrijving in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) van personen die wonen op een vakantiepark. Het is wenselijk dat alle 12 gemeenten in Drenthe dezelfde werkwijze hanteren voor het inschrijven van mensen op een adres op een vakantiepark zonder woonbestemming, omdat we dan samen een zogenoemd “waterbedeffect” kunnen voorkomen. Zo verhinderen we dat iemand die in gemeente A niet ingeschreven wordt op een vakantiepark, vervolgens in gemeente B wel succes heeft.

Kern van de aanpak

De kern van deze Drentse aanpak is om in gesprek te komen met de mensen die zich proberen in te schrijven op een vakantiepark. De redenen dat mensen zich inschrijven op een vakantiepark kunnen uiteenlopen. Soms ligt hier bepaalde problematiek aan ten grondslag. Door niet klakkeloos mensen in te schrijven, maar in gesprek te gaan, kan de gemeente daar waar nodig direct ondersteuning bieden.

Doel van de handreiking

De werkwijze zoals beschreven in de handreiking BRP zorgt ervoor dat de gemeente grip en overzicht krijgt op de mensen die zich willen inschrijven op een vakantiepark. Onderliggend doel is de mensen te begeleiden naar een geschikte woonvorm en daarnaast daar waar nodig zorg te bieden. Verder werkt dit beleid ontmoedigend en drempelverhogend voor mensen die zich in willen schrijven op een vakantiepark. Dit draagt op een positieve manier bij aan het terugdringen van het aantal nieuwe inschrijvingen in de BRP op een vakantiepark.

Documenten

Graag op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Download onze laatste nieuwsbrief