Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is 10% van de bevolking ‘spoedzoeker’. Iemand is spoedzoeker als diegene dringend woonruimte nodig heeft en dit helpt om het leven weer op de rit te krijgen. Hieronder vallen bijvoorbeeld mensen die uit een scheiding komen, arbeidsmigranten, statushouders, mensen met een zorgindicatie die niet regulier kunnen of willen wonen, zorgmijders, vrijbuiters, expats of verhuizers voor werk of studie.

Uiteraard komen ook in Drenthe spoedzoekers voor. In die gevallen waar de reguliere woningmarkt geen alternatief is, om welke reden dan ook, wijkt deze groep regelmatig uit naar vakantieparken. In sterke, vitale parken kan verhuur aan spoedzoekers voor bijvoorbeeld enkele maanden een welkome aanvulling zijn in de toeristisch slappe tijd. In zulke gevallen gaat het om een beperkt deel van de woningen op een park, met goedvinden/in overleg met de gemeente.

Tijdelijke, acute huisvesting

Als bewoning van vakantiewoningen door spoedzoekers te lang duurt en/of de overhand neemt op een park, ondermijnt het de recreatieve vitaliteit en draagt het bij aan het afglijden van deze vakantieparken. Daarnaast zijn vakantieparken en -woningen lang niet altijd geschikt voor permanente bewoning, om nog maar te zwijgen van situaties waarin deze vorm van gebruik leidt tot wantoestanden (voorbeeld: teveel seizoenswerkers in een vakantiewoning tegen woekerprijzen). Het realiseren van flexwoningen zou een oplossing kunnen zijn om het afglijden van zulke vakantieparken tegen te gaan. Met flexwonen wordt tijdelijke, acute huisvesting voor een breed scala aan spoedzoekers bedoeld.

Verkenning

Om meer inzicht te krijgen in de aantallen en de specifieke vragen en woonwensen van de spoedzoekers in Drenthe is het Expertisecentrum Flexwonen gevraagd een onderzoek uit te voeren. Dat onderzoek kan gemeenten en woningcorporatie helpen bij het opzetten van flexwoonprojecten. De gemeenten Tynaarlo, De Wolden, Hoogeveen en Westerveld zijn, samen met de in die gemeenten werkzame woningcorporatie, inmiddels begonnen met de verkenning van de mogelijkheden voor flexwoonprojecten. Het gaat dan om het tot stand brengen (nieuwbouw, ombouwen bestaande panden) van tijdelijke huisvesting, onder meer voor spoedzoekers die nu nog op vakantieparken verblijven.

Graag op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Download onze laatste nieuwsbrief