Met het project ‘Naober Drenthe’ hebben we de ambitie om gemeenten te ondersteunen met betrekking tot de aanpak van criminaliteit, ondermijning en sociale problematiek op de vakantieparken in Drenthe, mede om toezicht en handhaving op en rondom vakantieparken mogelijk te maken.

Permanente bewoning, ondermijning en criminaliteit op een vakantiepark zorgt ervoor dat het park haar recreatieve functie verliest of dreigt te verliezen. Voorbeelden van problematiek op vakantieparken zijn: mensen die door schulden noodgedwongen op een vakantiepark terechtkomen, gedwongen prostitutie, huisvesting van arbeidsmigranten, criminele activiteiten op vakantieparken en kinderen die op de parken wonen en niet in beeld zijn bij (onderwijs)instanties.

Vitaliseren

Vitale Vakantieparken Drenthe heeft de opgave om de Drentse verblijfsrecreatiesector te vitaliseren, door het aantal goedlopende parken te verdubbelen en het aantal parken dat geen recreatieve functie meer heeft te halveren. Het project ‘Noaber Drenthe’ is dan ook een belangrijk onderdeel van onze opgave.

Plan van aanpak

Om de problematiek op vakantieparken aan te pakken is het wenselijk om de exacte situatie op een park helder te hebben. Hiervoor moet de informatiepositie van gemeenten optimaal zijn. Om dit te bewerkstelligen zal, daar waar nodig, aanvullend onderzoek moeten worden gedaan. Hiervoor is informatie nodig van onder andere gemeenten, politie, OM, GGD en RIEC. Deze informatie wordt verzameld door het expertteam. Het grondig in kaart brengen van de actuele situatie van een vakantiepark wordt belicht vanuit verschillende domeinen (ruimtelijke ordening/wonen, economie, sociaal domein, openbare orde & veiligheid). Per park wordt maatwerk geleverd en een plan van aanpak opgesteld.

Stuurgroep

Om het project Naober Drenthe te begeleiden, is een stuurgroep geformeerd. Hierin hebben zitting:

  • Rikus Jager - Voorzitter - Burgemeester gemeente Westerveld
  • Henk Brink - Gedeputeerde provincie Drenthe
  • Susanne Huijing - Sectorhoofd district politie Drenthe
  • Johan Stoffels - Officier van justitie Noord-Nederland Openbaar Ministerie
  • Renze Bergsma - Burgemeester gemeente Coevorden
  • Henk van de Boer - Adviserend lid - Voorzitter stuurgroep VVP
  • Jan Wibiër - Secretaris - programmamanager VVP

Actueel

Voor de zomer van 2021 wordt er een expertteam geformeerd. Dit expertteam kan vanuit verschillende domeinen aangeven wat er per park nodig is. De gemeenten maken voor de zomer een prioritering van de parken waarmee ze aan de slag willen, zodat het expertteam ná de zomer 2021 aan de slag kan.

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws rondom het project ‘Naober Drenthe’? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief!

Graag op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Download onze laatste nieuwsbrief