Wapse – De gemeenteraad van Westerveld heeft dinsdag 18 april groen licht gegeven voor de wijziging van recreatiebestemming naar woonbestemming op park Nieuwlande. Dit betekent dat permanente bewoning wordt toegestaan. Park Nieuwlande is het eerste recreatiepark in Westerveld die transformeert van recreatiebestemming naar woonbestemming.

Wethouder Jacob Boonstra: “Dit park is een mooi voorbeeld waar in samenspraak met de eigenaren transformatie van recreëren naar wonen mogelijk is geworden vanuit het project Vitale Vakantieparken”.

In goed overleg

Park Nieuwlande heeft geen meerwaarde voor de recreatieve sector en uit een in 2020 uitgevoerde QuickScan is gebleken dat transformatie van het recreatiepark naar wonen kansrijk is. Na een productief transformatieproces heeft de gemeenteraad nu groen licht gegeven. De eigenaren van recreatiepark Nieuwlande Wapse hadden de gemeente benaderd om vanuit het project Vitale Vakantieparken te onderzoeken of transformatie mogelijk was. In goed overleg met VvE is hier tot een gezamenlijk besluit gekomen.

Anterieure overeenkomst

Om de gemaakte afspraken vast te leggen is op 4 april jl. een anterieure overeenkomst gesloten tussen de gemeente Westerveld, namens wethouder Jacob Boonstra en namens Ron Oostveen en Henk Dingerdis van de VvE Nieuwlande.

Vitale Vakantieparken

Gemeente Westerveld staat bekend om haar natuur en toeristische karakter. Met het project Vitale Vakantieparken werken we aan het versterken van de toeristische meerwaarde in de regio en aan de kwaliteit van vakantieparken. Dit doen we vanuit drie pijlers: vitaliseren, uitblinken en transformeren.

Downloads