Terug

Heeft u als gemeente een vermoeden van problematiek op een park, dan is het noodzakelijk om de exacte situatie op het betreffende park helder in kaart te brengen.

Wie zijn de eigenaren of exploitanten? Wie zijn de huurders? Is er daadwerkelijk sprake van problematiek en zo ja, van welke soort? Om dergelijke vragen te beantwoorden is het nodig (aanvullend) onderzoek te doen. Het vereist bijvoorbeeld dat de actuele situatie op een park vanuit verschillende domeinen wordt belicht. Denk aan ruimtelijke ordening/wonen, economie, sociaal domein, openbare orde & veiligheid. Naober Drenthe verzamelt en combineert alle relevantie informatie van politie, OM, GGD, RIEC en andere gemeenten. Zo kunnen gemeenten hun informatiepositie optimaliseren. Per park leveren we maatwerk zodat uw gemeente een gefundeerd plan van aanpak kan opstellen.

Fase 1 - Aanmelden
Intakegesprek
Bijdrage Naober Drenthe nodig?
Toekomstvisie park?
Fase 2 - Informatie
Plan van aanpak
Bureauonderzoek
Parkbezoek
Startadvies
Fase 3 - Uitvoering
Plan van aanpak
Maatwerktraject
Expert team