Deze verklaring gaat over de bescherming van uw privacy op het moment dat u contact met ons opneemt en daarbij persoonsgegevens met ons deelt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nationale Uitvoeringswet AVG geven regels voor de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht op de naleving van deze regels.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie over een natuurlijke persoon, waarmee kan worden achterhaald wie deze persoon is. Namen, adressen en telefoonnummers zijn persoonsgegevens, maar ook bijvoorbeeld e-mailadressen en foto’s. Degene over wie de gegevens gaan, noemen we de betrokkene.

Gegevens over organisaties, zoals bedrijven, zijn in de regel geen persoonsgegevens.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Op deze website kunt u een contactformulier invullen om informatie op te vragen. U kunt informatie bij de taskforce aanvragen en u kunt u kunt informatie bij een van de 12 Drentse gemeenten opvragen. Wanneer u het contactformulier invult en verstuurt naar een van de Drentse gemeenten, dan gaan uw persoonsgegevens naar deze betreffende gemeente en geldt het privacy beleid van díe gemeente. Ook kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Daarnaast vindt u via onze website de verschillende kanalen om met ons in contact te komen. Op het moment dat u daarvan gebruik maakt, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Zonder deze gegevens kunnen wij ons werk niet doen en u niet van dienst zijn.

Wat doen wij met uw gegevens?

Vitale Vakantieparken Drenthe gaat zorgvuldig om met uw gegevens en zal uw privacy daarbij zoveel mogelijk beschermen. De gegevens die u ons verstrekt voor een bepaald doel, gebruiken wij niet voor andere doeleinden. Dat betekent dat als u uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet zomaar worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden. Zodra wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze verwijderd.

Gegevens doorgeven aan anderen

Wij geven geen gegevens door aan anderen.

Uw rechten

Als betrokkene (eigenaar van uw persoonsgegevens) hebt u een aantal rechten waar we u graag op willen wijzen. Van sommige rechten kunt u uitsluitend gebruik maken in bijzondere omstandigheden. Meer informatie over dit onderwerp op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het gaat kort samengevat om de volgende rechten:

  • Recht op inzage: op verzoek vertellen wij u welke gegevens wij van u verwerken, met welke specifieke grondslag en op welke manier wij dat doen.
  • Recht op correctie, aanvulling, afscherming (beperking van de verwerking) en verwijdering (recht op vergetelheid): u kunt als dat nodig is uw persoonsgegevens wijzigen of in een aantal gevallen helemaal laten verwijderen.
  • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: tegen bepaalde verwerkingen van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  • Het recht op een menselijke blik bij besluiten: er worden door de provincie Drenthe geen beslissingen over u genomen door volledig geautomatiseerde besluitvorming.
  • Klachtrecht: u kunt bij ons een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens. Als u er met ons niet uitkomt, kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie en contact

Als u meer wilt weten over de manier waarop Vitale Vakantieparken Drenthe omgaat met uw privacy, dan kunt u contact met ons opnemen.

Huize Tetrode, Brink 8 in Assen
Algemeen telefoonnummer 0592-365284
info@vitalevakantieparkendrenthe.nlDisclaimer

Dit is de officiële website van Vitale Vakantieparken Drenthe. Vitale Vakantieparken Drenthe is verantwoordelijk voor de inhoud op de website vitalevakantieparkendrenthe.nl. Wij streven ernaar uitsluitend correcte informatie aan te bieden op deze website. Toch kan het zijn dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Komt u informatie tegen die onjuist of verouderd is, dan vernemen wij dit graag. Neem dan contact met ons op.

Hoe snel ontvangt u een reactie op uw verzoek?

Vitale Vakantieparken Drenthe behandelt ieder (informatie)verzoek tot correctie met de grootst mogelijke zorg. Wij streven ernaar om binnen twee weken te reageren op uw aanvraag die verzonden is naar het algemene adres van Vitale Vakantieparken Drenthe (info@vitalevakantieparkendrenthe.nl), ingevulde contactformulieren op deze website en andere e-mailadressen die u op onze website aantreft. Voor verzoeken die worden ingediend bij een van de 12 Drentse gemeenten via het contactformulier, geldt de reactietermijn van de betreffende gemeente.

Als wij uw vraag binnen twee weken niet kunnen beantwoorden, sturen wij u een bericht waarin wij aangeven wanneer en hoe wij wel aan uw verzoek kunnen voldoen.

Links naar andere websites

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als u naar deze externe sites gaat, verlaat u de website van Vitale Vakantieparken Drenthe en bent u gebonden door de gebruiksregels die voor de betreffende websites die u bezoekt gelden. Vitale Vakantieparken Drenthe is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt aangeboden.

Auteursrecht

Vitale Vakantieparken Drenthe bezit het auteursrecht op alle informatie die op www.vitalevakantieparkendrenthe.nl toegankelijk is gemaakt. Dit geldt ook voor beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Het is niet toegestaan deze informatie zonder schriftelijke toestemming vanuit commercieel oogpunt te verspreiden of kopiëren. Via info@vitalevakantieparkendrenthe.nl kunt u nadere informatie opvragen over het gebruik van het materiaal.