“Maak de sprong vooruit”

Toeristen en recreanten zoeken kwalitatief hoogwaardige en verrassende (vakantie)bestemmingen. Daarom willen we u als ondernemer graag stimuleren en faciliteren om een karaktervol recreatiebedrijf te ontwikkelen met een unieke signatuur, gericht op een specifiek marktsegment. Hiervoor hebben we de programmalijn 'Drentse Uitblinkers' ontwikkeld.

Bent u een ambitieuze ondernemer die zijn/haar recreatiebedrijf naar een hoger niveau wil tillen, zodat uw bedrijf weer beantwoordt aan de eisen van de huidige consument? Dan bent u van harte welkom om deel te nemen aan het Uitblinkers-traject! Onze deskundige ondernemersadviseur neemt graag uw toekomstplannen met u door. Samen kunnen we bekijken of we uw plannen nog sterker en kansvoller kunnen maken. Uiteraard gaat het hier om maatwerk. Waar u misschien behoefte heeft aan ondersteuning op marketinggebied, zal een collega-ondernemer misschien financiële of landschappelijke vragen hebben.

REX maakt plaats voor Uitblinkers

Vanaf 1 januari 2023 is de focus van Vitale Vakantieparken Drenthe veranderd. Niet langer richten we ons louter op topparken die nog verder willen excelleren (voor hen hadden we het Recreatie Excellentie programma (REX) ontwikkeld), nu gaan we het middensegment helpen zich kwalitatief te verbeteren. REX maakt plaats voor Uitblinkers.

Voor wie?

Bent u een ondernemer met een grote of kleinere camping (vanaf 40 plaatsen), met een (potentieel) exploitatiegebonden bungalowpark of met vakantiepark met mixvormen van camping, verhuuraccommodatie, recreatiewoningen en andere recreatievormen? Dan behoort u tot onze doelgroep. Uw ondernemersvraag en -situatie staan voor ons centraal en onze adviseur helpt u graag uw plannen om te zetten in kansvolle, pragmatische plannen. We bieden u een coaching-traject op maat aan waarbij onze adviseur u met al zijn kennis ondersteunt. Om deel te nemen aan het Uitblinkerstraject betaalt u eenmalig een eigen bijdrage van € 1.500,-

Uitblinkersbijdrage

Voldoen uw plannen aan alle voorwaarden van het Uitblinkers-traject, dan kunt u gebruik maken van de Uitblinkersbijdrage. Die moet uiterlijk eind 2024 geïnvesteerd worden en kan worden verstrekt voor fysieke investeringen die voortkomen uit de gemaakte plannen. De bijdrage varieert van minimaal € 10.000 euro tot maximaal € 25.000 euro waarbij de verdeling van 2/3 ondernemersinvesteringen tegen 1/3 uitblinkbijdrage van toepassing is.

Criteria

Op basis van een beoordeling op onderstaande voorwaarden komt een park wel/niet in aanmerking voor deelname aan het Drentse Uitblinkerstraject:

 • Ondernemersambitie;
 • Potentie en omvang;
 • Economische impact op de omgeving;
 • Financiën;
 • Bezettingsgraad;
 • Duurzaamheidsambitie;
 • Biodiversiteitsopgave/landschappelijke inpassing.

Fases Uitblinkers-traject

fase 1
Stap Actie Verantwoordelijk
1. Aanmelding van ondernemer/vakantiepark via website Vitale Vakantieparken Drenthe gemeente / ondernemer
2. Toetsen plannen aan criteria gemeente / Taskforce
3. Intake met ondernemer Taskforce
4. Contractafspraken vastleggen Taskforce / ondernemer
fase 2
Stap Actie Verantwoordelijk
5. Start Uitblinkers-traject Taskforce / coach / gemeente / provincie
6. Indienen aanvraag Uitblink-investering bij de Taskforce ondernemer
7. Toetsen aanvraag op basis van criteria Taskforce
8. Opstellen advies voor stuurgroep a.d.h.v. toetsingscriteria Taskforce
fase 3
Stap Actie Verantwoordelijk
9. Besluitvorming stuurgroep
10. Indienen aanvraag op basis van advies stuurgroep bestaande uit:
 • Aanvraagformulier
 • Advies Stuurgroep
 • De-minimisverklaring
 • Verklaring bedrijf niet in moeilijkheden
 • Aanvraag via portaal van de provincie
ondernemer
11. Aanvraag behandelen provincie
12. Formeel besluit op basis van advies Stuurgroep nemen GS
13. Afhandelen aanvraag provincie

Aanmelden

Download hier het aanmeldformulier. Dat kunt u digitaal invullen en vervolgens verzenden per mail naar: info@vitalevakantieparkendrenthe.nl. Na ontvangst toetst de ondernemersadviseur uw aanmelding op de eerder genoemde criteria en stemt met uw gemeente af of uw bedrijf voldoet aan de eisen voor deelname. We nemen daarna zo snel mogelijk contact met u op. Deelname aan het traject houdt in dat u door uw gemeente en door Vitale Vakantieparken Drenthe wordt gezien als een vakantiepark met een sterke potentie tot uitblinken binnen de recreatiesector.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over het programma of over het aanmeldformulier? Neem dan contact op met uw gemeente of met Jan de Roos, ondernemersadviseur van de Taskforce Vitale Vakantieparken Drenthe, via 06-29630775 of j.deroos@vitalevakantieparkendrenthe.nl.

Documenten

Graag op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden