Terug

Permanente bewoning, ondermijning en criminaliteit op een vakantiepark zorgen ervoor dat een park haar recreatieve functie verliest of dreigt te verliezen.

Soms ook hebben vakantieparken te kampen met één of andere vorm van problematiek. Het kan dan gaan om bewoning door mensen met schulden, gedwongen prostitutie, huisvesting van arbeidsmigranten, kinderen die op parken wonen en niet langer in beeld zijn bij (onderwijs)instanties, enzovoort. Naober Drenthe werkt samen met ketenpartners (gemeenten, politie, OM, GGD en RIEC) om de problematiek op een park helder in kaart te brengen. Vervolgens kunnen we gemeenten adviseren in het opstellen van een plan van aanpak.