“Liever een goede buur!”

Vrijwel alle Drentse gemeenten kunnen ermee te maken krijgen: een vakantiepark verliest haar recreatieve functie door bijvoorbeeld permanente bewoning, huisvesting van arbeidsmigranten, spoedzoekers met allerlei problematiek, enzovoorts. De bestemming van het park komt in het geding en in het ergste geval glijdt het park af richting ondermijning en criminaliteit. Eenmaal ingezet, kan een gemeente dit proces maar moeilijk keren. Daarom biedt Vitale Vakantieparken Drenthe hulp in de vorm van ‘Naober Drenthe’. Een project dat we doen mét en vóór gemeenten.

Met het project ‘Naober Drenthe’ hebben we specifiek de ambitie om gemeenten te ondersteunen met betrekking tot de aanpak van criminaliteit, ondermijning en sociale problematiek op de vakantieparken in Drenthe. Daarnaast bieden we allerlei gereedschappen om toezicht en handhaving op en rondom vakantieparken beter mogelijk te maken. We werken onder andere samen met gemeenten, politie, OM, GGD en RIEC en treden op als verbinder tussen deze partijen.

‘Naober Drenthe is een middel om de situatie op een park inzichtelijk te krijgen en daar waar nodig te handelen op geconstateerde problemen. Op deze manier worden condities en een vertrekpunt gecreëerd waarmee het park en de gemeente verder kunnen werken aan de toekomst van het park.’

Naober Drenthe kan uw gemeente helpen op de volgende onderdelen:

Contact?

Wilt u na het lezen van bovenstaande onderdelen weten hoe u Naober Drenthe concreet kunt inzetten, neem dan contact op met Margriet Wiering, ketenregisseur veiligheid van Vitale Vakantieparken Drenthe.

Positie binnen het programma Vitale Vakantieparken Drenthe

Hoe past Naober Drenthe binnen het programma van Vitale Vakantieparken Drenthe? Onze ambitie is een bloeiende verblijfsrecreatiesector in de provincie Drenthe. Daarom willen we het aantal goedlopende parken verdubbelen en het aantal parken dat geen recreatieve functie meer heeft te halveren. Door te werken aan vitale en aantrekkelijke vakantieparken, realiseren we gezamenlijk meer werkgelegenheid, een gezonde economie en een leefbare woon-, werk- en recreatieomgeving. Naober Drenthe is een belangrijk onderdeel van de aanpak om deze opgave te realiseren.

Stuurgroep

Voor de begeleiding van het project Naober Drenthe is een stuurgroep geformeerd. Hierin hebben zitting:

  • Provincie Drenthe - Willemien Meeuwissen (gedeputeerde)
  • Politie - Susanne Huijing (sectorhoofd district Drenthe)
  • Gemeente Coevorden - Renze Bergsma (burgemeester, voorzitter stuurgroep Naober Drenthe)
  • Gemeente Noordenveld - Alex Wekema (wethouder)
  • Gemeente Westerveld - Rikus Jager (burgemeester Westerveld)
  • Adviserend lid - Henk van de Boer (voorzitter stuurgroep VVP)
  • Task Force VVP - Jan Wibiër (programmamanager VVP), Margriet Wiering (ketenregisseur veiligheid VVP), Rina Tuinstra (Naober Drenthe)

Documenten

Graag op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden