“Werken aan een nieuwe toekomst”

Als de vakantiewoningen op uw park niet langer voldoen aan de kwalitatieve eisen van deze tijd, dan neemt de recreatieve waarde van het totale vakantiepark af. Het park zal minder gasten trekken. Ook zullen zich minder kopers van recreatief onroerend goed aandienen. Vitale Vakantieparken Drenthe kan u helpen uw park weer te revitaliseren. We zetten graag samen met de VvE van uw park en de gemeente een plan van aanpak op dat leidt naar een gezonde recreatieve toekomst. Ook kunnen we problemen als permanente bewoning voor u oplossen.

Sluit uw vakantiepark niet langer aan bij de vraag van gasten of kopers van recreatief onroerend goed, dan zal dit zeer waarschijnlijk tot leegstand leiden op het park. Dit kan een aanzuigende werking hebben op personen die we aanduiden als niet-recreatieve gebruikers. Denk aan spoedzoekers (mensen met schulden, illegale vluchtelingen, mensen met psychische klachten), arbeidsmigranten of mensen die onder de radar willen blijven/criminelen.

Vicieuze cirkel doorbreken

Uw park kan te maken krijgen met sociaal maatschappelijke- en ondermijningsproblematiek. Dit verzwakt de recreatieve functie van uw park nog meer waardoor uw concurrentiepositie ten opzichte van andere parken zal verslechteren en inkomsten en investeringen omlaag gaan. Kortom er ontstaat een vicieuze cirkel die doorbroken moet worden met een gedegen plan van aanpak.

Toekomstplan

Aan de basis van die aanpak ligt een besluit van de gemeente of zij een terugkeer naar een recreatieve functie voor het park realistisch acht. Als dit positief beantwoord wordt, zal de gemeente in samenwerking met de VvE van het park en Vitale Vakantieparken Drenthe een streefbeeld opstellen, eventueel met scenario’s, en een toekomstplan opstellen en uitvoeren.

Samenwerking

Een succesvolle terugkeer naar recreatief gebruik van een park is alleen mogelijk in goede samenwerking tussen park en gemeente. Dat vergt een integrale aanpak waarbij de gemeente bereid is om stimulerend, maar ook streng op te treden vanuit een realistisch toekomstplan. Om permanente bewoning op een park aan te pakken, volgt Vitale Vakantieparken Drenthe een aantal sporen. We hebben:

  • een handreiking ontwikkeld voor de inschrijving in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) van personen die wonen op een vakantiepark;
  • een project uitgerold om gemeenten te ondersteunen bij het registreren van recreatieobjecten in de Basisadministratie Gebouwen (BAG);
  • mogelijkheden en termijnen in kaart gebracht waarop huidige niet-legale bewoners een alternatief kunnen en willen vinden;
  • een vorm van ondersteuning ontwikkeld voor (kwetsbare) bewoners die zelf niet gemakkelijk de stappen kunnen zetten om te komen tot andere huisvesting;
  • de informatiepositie versterkt om gemeenten te ondersteunen met betrekking tot de aanpak van (mogelijke) criminaliteit, ondermijning en sociale problematiek op vakantieparken in Drenthe.

Lange tijd vooruit

Het is ons doel om u uiteindelijk een toekomstplan te overhandigen waarin alle doelgroepen van het park zijn benoemd, aan welke kwaliteit uw vakantiewoningen en de infrastructuur van het park moeten voldoen, welke voorzieningen nodig zijn om gasten te trekken, enzovoorts. Kortom alles wat het rendement van uw park bepaalt, komt onder het vergrootglas. Met dit plan kan uw park en alle eigenaren weer lange tijd vooruit.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over transformeren? Neem dan contact op met Gerben Rouwenhorst, revitalisatieadviseur van de Taskforce Vitale Vakantieparken Drenthe, via 06-11607841 of g.rouwenhorst@vitalevakantieparkendrenthe.nl.

Graag op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden