Terug

In Drenthe staan ruim 4.000 mensen ingeschreven op een adres op een vakantiepark waar officieel niet gewoond mag worden.

Omdat voorkomen beter is dan genezen, heeft Vitale Vakantieparken Drenthe een methode ontwikkeld om langdurige inschrijvingen op adressen op vakantieparken te voorkomen. Zo kan snel illegale bewoning worden tegengegaan. Omdat weigeren in te schrijven wettelijk niet zomaar kan, is het zinvol zicht te krijgen op de mensen die zich willen inschrijven en met hen te proberen een alternatieve oplossing te zoeken. Onderliggend doel is de mensen desgewenst te begeleiden naar een geschikte woonvorm en daarnaast - daar waar nodig - zorg te bieden. De werkwijze zoals beschreven in de Handreiking BRP zorgt ervoor dat u als gemeente grip en overzicht krijgt op de mensen die zich willen inschrijven op een vakantiepark.

Drenthe-breed gedragen aanpak

Het is wenselijk dat alle 12 gemeenten in Drenthe dezelfde werkwijze hanteren voor het inschrijven van mensen op een adres van een vakantiepark dat geen woonbestemming kent. Alleen op die manier kunnen we samen een zogenoemd ‘waterbedeffect’ voorkomen. Zo verhinderen we dat iemand die in gemeente A niet ingeschreven wordt op een vakantiepark, vervolgens in gemeente B wel succes heeft.

Documenten

Graag op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!