Waar willen we in Drenthe over vijf jaar staan en wat willen we met het programma Vitale Vakantieparken bereiken? Daar hebben wij een mooie ambitie voor geformuleerd: “In 2025 voorzien wij een b(l)oeiende verblijfsrecreatiesector in Drenthe.

Drenthe is dé vrijetijdsprovincie van Nederland. Het is dé plek om actief te ontspannen, te genieten en te ontdekken. Op bruisende, vitale vakantieparken worden door topondernemers innovatieve leisure-concepten toegepast, die een duidelijke aantrekkingskracht hebben op een groeiende stroom toeristen: uit binnen- en buitenland. De bestedingen in toerisme en recreatie zijn significant toegenomen, evenals de werkgelegenheid in de sector.

De Drentse vakantieparken vormen het kloppend hart van de verblijfsrecreatiesector. Parken die als koploper in de sector bekend stonden, hebben die excellente positie verder uitgebouwd en zijn ondernemingen met allure, behorend tot de beste vakantieparken van Europa. Parken waar sprake was van een beperkt toekomstperspectief, zijn inmiddels getransformeerd. Daarbij zijn economische en ruimtelijke ontwikkelingen en afwegingen hand in hand gegaan. Door een integrale, daadkrachtige, langjarige en gezamenlijke aanpak, bloeit de verblijfsrecreatiesector als nooit tevoren”.

Visie en doelen

Vitale Vakantieparken Drenthe heeft de volgende visie: “Het aanbod aan vakantieparken draagt bij aan de ontwikkeling van Drenthe als dé vrijetijdsbestemming van Nederland met een ondernemende verblijfsrecreatiesector waarbij kwaliteit, innovatie, de Drentse identiteit en duurzaamheid de kernwaarden zijn”. Daarnaast is ‘Vitale Vakantieparken Drenthe 2018-2024’ gericht op het realiseren van de volgende doelen:

  • Meer ruimte voor ondernemerschap
  • Meer bestedingen door toeristen
  • Meer werkgelegenheid
  • Meer grip op sociale problematiek
  • Meer balans tussen vraag en aanbod
  • We zien in 2024 een verdubbeling van het aantal vitale parken en een halvering van het aantal niet-vitale parken

Samen met alle partijen gaan wij hier de komende jaren mee aan de slag!

Documenten

Graag op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Download onze laatste nieuwsbrief