Terug

Personen die dringend woonruimte nodig hebben zodat zij hun leven weer op de rit krijgen, noemen we spoedzoekers. Hieronder vallen bijvoorbeeld mensen die in scheiding liggen, arbeidsmigranten, statushouders, mensen met een zorgindicatie die niet regulier kunnen of willen wonen, zorgmijders, vrijbuiters, expats of verhuizers voor werk of studie.

Waar de reguliere woningmarkt geen alternatief biedt, om welke reden dan ook, wijkt de spoedzoeker regelmatig uit naar vakantieparken. Op sterke, vitale parken kan verhuur aan spoedzoekers voor bijvoorbeeld enkele (winter)maanden een welkome aanvulling zijn op toeristisch slappe tijden. In zulke gevallen gaat het om een beperkt deel van de woningen op een park, met goedvinden/in overleg met de gemeente.

Als bewoning van vakantiewoningen door spoedzoekers te lang duurt en/of de overhand krijgt, ondermijnt het de recreatieve vitaliteit en draagt het bij aan het afglijden van vakantieparken. Daarnaast zijn vakantieparken en -woningen lang niet altijd geschikt voor permanente bewoning, om nog maar te zwijgen van situaties waarin deze vorm van gebruik leidt tot wantoestanden (bijvoorbeeld te veel seizoenswerkers in een vakantiewoning tegen woekerprijzen). Het realiseren van flexwoningen kan een oplossing zijn om het afglijden van vakantieparken tegen te gaan. Daarmee bedoelen we tijdelijke, acute huisvesting voor een breed scala aan spoedzoekers. De eerste voorbeelden van voorzieningen voor flexwonen in Drenthe zijn er inmiddels. Vitale Vakantieparken Drenthe ondersteunt dergelijke initiatieven.

Documenten

Graag op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden