Op diverse plekken in Nederland kijken ondernemers, gemeenten en regio’s naar de toekomst van de recreatieve sector en de rol die vakantieparken daarin spelen. Een groot deel van de vakantieparken doet het goed en lijkt ook in de toekomst mee te kunnen met de veranderende vraag van consumenten.

Het is belangrijk dat het kansrijk ondernemerschap dat ten grondslag ligt aan het opbloeien van deze parken wordt gestimuleerd om parken verder te laten excelleren. Verdere ondersteuning voor innovatieve ontwikkelingen kan dit recreatieve ondernemerschap bovendien versterken. Hiermee voorkomen we dat minder vitale parken verder verzwakken en tot de categorie ‘probleemparken’ gaan behoren.

In verschillende provincies en gemeenten is een regionale aanpak al gestart. Ook in Drenthe zijn we met alle gemeenten, de provincie, HISWA-RECRON en het Recreatieschap begonnen met Vitale Vakantieparken Drenthe. Op deze site vindt u meer informatie over het programma.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw gemeente!

Bent u recreatieondernemer en wilt u uw recreatieve aanbod ontwikkelen of uw bedrijfsvoering verbeteren? Kijk dan snel wat Vitale Vakantieparken Drenthe voor u kan betekenen!

Actie-agenda Vakantieparken

De Actie-agenda aanpak vakantieparken geeft richting aan alle partners in de komende jaren op de (beleids)inzet rondom vakantieparken. De Actie-agenda Vakantieparken brengt partijen samen en wil met verschillende acties en het uitwisselen van kennis en ervaring de aanpak van vakantieparken ondersteunen. Verder geeft de Actie-agenda Vakantieparken richting aan de (beleids)inzet van alle partners die betrokken zijn bij deze agenda. Bekijk hier de site van de Actie-agenda Vakantieparken.

Documenten

Graag op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden