Vitale Vakantieparken Drenthe heeft een slimme, slagvaardige en slanke organisatie. Binnen het programma werken de gemeenten en de betrokken partijen praktisch en pragmatisch samen.

Op basis van een gedeelde visie en gemeenschappelijke uitgangspunten zet ieder zich in voor de verdere ontwikkeling van de verblijfsrecreatiesector in Drenthe. De concrete uitwerking hiervan kan per gemeente verschillen. Op deze manier werken we efficiënt aan onze gemeenschappelijke doelen. De organisatie van Vitale Vakantieparken Drenthe bestaat uit twaalf gemeenten, de Provincie Drenthe, HISWA-RECRON en het Recreatieschap.

Gemeenten

Iedere gemeente werkt aan haar eigen uitvoeringsplan voor het project Vitale Vakantieparken Drenthe. Het uitvoeringsteam per gemeente bestaat uit een aantal mensen vanuit verschillende disciplines. Daarnaast heeft elke gemeente een coördinator die het aanspreekpunt is. Naast de gemeenten heeft ook de provincie een coördinator, zij vertegenwoordigt de provincie. Periodiek komen de coördinatoren en de leden van de taskforce samen tijdens het coördinatorenoverleg.

Beeldmerk Gemeente AA-Hunze

Gemeente Aa en Hunze Sabine Smoor

Beeldmerk Gemeente Assen

Gemeente Assen Malissa Irosemito

Beeldmerk Gemeente Borger-Odoorn

Gemeente Borger-Odoorn Dirkjan Haan

Beeldmerk Gemeente Coevorden

Gemeente Coevorden Eddy Schottert

Beeldmerk Gemeente de Wolden

Gemeente de Wolden Berry Prins

Beeldmerk Gemeente Emmen

Gemeente Emmen Lisette Coljé

Beeldmerk Gemeente Hoogeveen

Gemeente Hoogeveen Arthur Wijngaarden

Beeldmerk Gemeente Meppel

Gemeente Meppel Sohaila Cooman

Beeldmerk Gemeente Midden-Drenthe

Gemeente Midden-Drenthe Ricardo Smit

Beeldmerk Gemeente Noordenveld

Gemeente Noordenveld Duco Schenk

Beeldmerk Gemeente Tynaarlo

Gemeente Tynaarlo Patricia Langen

Beeldmerk Gemeente Westerveld

Gemeente Westerveld Malissa Slagter

Provincie Drenthe

Provincie Drenthe Gréanne Feenstra-Schenkel

Recreatieschap Drenthe

Recreatieschap Drenthe Dick Dijkstra

HISWA-RECRON

HISWA-RECRON Petra Ellens

Taskforce

Taskforce Vitale Vakantieparken Drenthe

De leden van de taskforce ondersteunen de gemeenten en onderneemt datgene wat het programma Vitale Vakantieparken nodig heeft. Ze zijn actief in het veld en zijn daarom veel op parken te vinden. Ook organiseert de taskforce het coördinatorenoverleg. De taskforce bestaat uit:

Jan Wibier - Programmamanager

E-Mail

Jacqueline Boerema - Projectleider

E-Mail

Rina Tuinstra - Projectleider

E-Mail

Gerben Rouwenhorst - Transformatieadviseur

E-Mail

Jan de Roos - Ondernemersadviseur

E-Mail

Margriet Wiering - Ketenregisseur Veiligheid

E-Mail

Chantal Zwaving-Heikens - Communicatieadviseur

E-Mail

Marjan Baas - Office manager

E-Mail

Stuurgroep VVP

De stuurgroep is de formele opdrachtgever van Vitale Vakantieparken Drenthe en zorgt voor:

  • De samenhang tussen de verschillende programmalijnen
  • De voortgang op de programmalijnen
  • Het bestuurlijk commitment voor de aanpak bij alle deelnemende gemeenten en de provincie

De stuurgroep bestaat uit de volgende leden:

Henk van de Boer - Onafhankelijk voorzitter

Willemien Meeuwissen - Gedeputeerde provincie Drenthe

Inge Nieuwenhuizen - Burgmeester gemeente De Wolden

Jacob Boonstra - Wethouder gemeente Westerveld

Jan Schipper - Wethouder gemeente Midden-Drenthe

Bert de Groot - Ondernemer (HISWA-RECRON)

Steven Stegen - Agenda lid VDG Ruimte & Wonen

Rikus Jager - Adviserend lid (tot 15-5-2024) - Burgemeester gemeente Westerveld

Willem Otto Nachbar - Exploitant Waterpark De Bloemert

Jan Wibiër - Secretaris - Programmamanager VVP

Stuurgroep Naober Drenthe

Provincie Drenthe - Willemien Meeuwissen (gedeputeerde)

Politie - Susanne Huijing (sectorhoofd district Drenthe)

Gemeente Coevorden - Renze Bergsma (burgemeester, voorzitter stuurgroep Naober Drenthe)

Gemeente Noordenveld - Alex Wekema (wethouder)

Gemeente Westerveld - Rikus Jager (burgemeester Westerveld)

Adviserend lid - Henk van de Boer (voorzitter stuurgroep VVP)

Task Force VVP - Jan Wibiër (programmamanager VVP), Margriet Wiering (ketenregisseur veiligheid VVP), Rina Tuinstra (Naober Drenthe)

Graag op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!