Helaas is er een foutje geslopen in het fysieke exemplaar van ons Magazine Vitale Vakantieparken Drenthe 2021.

Op de achterkant van het magazine staat een kaart van Drenthe afgebeeld met de parken die in 2021 meededen aan ons programma.

Onder de kaart worden de parken opgesomd. De titels van deze opsommingen zijn per abuis omgedraaid. Onder het kopje ‘Excelleren’ staan de transformatieparken en onder het kopje ‘Transformatieparken’ staan de parken binnen het excellentieprogramma. De gele bullets op de kaart corresponderen met de excellentieparken en de paarse bullets op de kaart corresponderen met de transformatieparken.

In de digitale versie van het magazine staat het wél correct!

Onze excuses voor de eventueel ontstane onduidelijkheid.