Momenteel kunnen bewoners van vakantiewoningen die daar aantoonbaar al voor 1 november 2003 woonden een vergunning of gedoogbeschikking aanvragen. De gemeente kan vervolgens zo’n vergunning of beschikking verlenen, maar is hiertoe niet verplicht. Vanaf 1 januari 2024 verandert er het nodige met de invoering van de Omgevingswet.

Algemene bevoegdheid voor B&W

Zo krijgen burgemeester en wethouders (B&W) een algemene bevoegdheid om vergunningen te verlenen voor activiteiten die strijdig zijn met het Omgevingsplan. Het permanent bewonen van een vakantiewoning kan daar ook onder vallen. B&W zijn niet verplicht tot het verlenen van dergelijke vergunningen.

Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe

Individuele vergunningverlening voor permanente bewoning staat haaks op de aanpak die Vitale Vakantieparken Drenthe voorstaat en die ook in de praktijk wordt toegepast door de Drentse gemeenten, in samenspraak met de Provincie Drenthe. De aanpak van Vitale Vakantieparken Drenthe komt er kortgezegd op neer dat permanente bewoning op vakantieparken zonder toeristisch-recreatieve toekomst in sommige gevallen denkbaar is. Voorwaarde is wel dat het gehele park integraal wordt aangepakt. Dergelijke transformatieprocessen vinden momenteel plaats op zo’n 20 vakantieparken in Drenthe.

Vitale Vakantieparken Drenthe stelt handvaten voor gemeenten beschikbaar

Ook volgend jaar zullen we die aanpak voortzetten. Het betekent dat de gemeenten in Drenthe in beginsel geen individuele omgevingsvergunningen zullen verlenen en de mogelijkheden voor permanente bewoning op een vakantiepark altijd bekeken zullen worden vanuit het park als geheel. Vitale Vakantieparken Drenthe heeft de gemeenten handvaten voor beleid beschikbaar gesteld om dit goed te regelen.