Sociale problematiek op vakantieparken

Het is bekend dat er momenteel kwetsbare mensen op vakantieparken wonen. Mensen met een sociaal/maatschappelijk vraagstuk (zoals een psychiatrische aandoening, een gedragsaandoening, verslaving en/of schulden). Soms wonen mensen uit vrije wil op een vakantiepark maar ook door bijvoorbeeld zorgaanbieders worden er in sommige gevallen mensen gehuisvest op vakantieparken. Deze mensen horen niet op een vakantiepark. Ze ontvangen vaak niet de juiste zorg en/of ondersteuning, ze zijn kwetsbaar voor criminaliteit/mensenhandel en ze betalen over het algemeen veel huur voor niet altijd goede chalets/vakantiehuisjes. Bovendien is gebleken dat tijdelijk plaatsen regelmatig leidt tot onbepaalde tijd er wonen. Dit laatste komt ook de recreatieve uitstraling van een vakantiepark niet ten goede en uiteindelijk zal het park steeds minder vakantievierende gasten trekken en een negatieve spiraal terecht komen.

De gasten van deze aflevering

Maar wat kun je er dan aan doen? Als parkeigenaar én als gemeente. Wat is de taak van de gemeente en waar ligt een taak voor de GGD? Hoe kan Vitale Vakantieparken Drenthe hierbij ondersteunen? Hierover gaat Andries Ophof in gesprek met ketenregisseur Veiligheid bij Vitale Vakantieparken Margriet Wiering, Chris Bijleveld, teamleider toegang Sociaal Domein bij de Gemeente Noordenveld en Peter Haima adviseur bij de GGD Drenthe.

Contact

Heb je naar aanleiding van de podcast vragen? Mail ons gerust!
info@vitalevakantieparkendrenthe.nl