Op 29 juni jl. ontving Vitale Vakantieparken Drenthe (VVP Drenthe) een kopie van de kamerbrief van minister Hugo de Jonge. In die brief bericht hij de Tweede Kamer over een ‘Vervolgaanpak Vakantieparken’.

In Drenthe zijn wij erg blij met de aankondiging van de ‘Vervolgaanpak Vakantieparken’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In zijn brief benadrukt De Jonge het belang van een vitale verblijfsrecreatiesector. In Drenthe functioneert het merendeel van deze parken prima. Goed functionerende vakantieparken bieden een prettige vakantiemogelijkheid voor binnen- en buitenlandse toeristen. Bovendien leveren ze een grote bijdrage aan de regionale economie en leefbaarheid. Vitale vakantieparken bieden (direct en indirect) werk aan honderden mensen en ze houden diverse regionale voorzieningen in de been zoals restaurants, cafés, winkels, zwembaden, enzovoorts. Daarom vinden we in Drenthe het stimuleren van ondernemers/bedrijven een belangrijk onderdeel van onze aanpak. Maar onze aandacht gaat uiteraard ook uit naar parken die niet meer vitaal zijn en ook niet meer kunnen worden. Gemeenten ontwikkelden hier een visie voor. Voor het toestaan van een woonbestemming geldt het ‘nee, tenzij’ principe. In de Provinciale Omgevingsverordening staan de voorwaarden voor functiewijziging naar wonen beschreven. Met ondersteuning van Vitale Vakantieparken Drenthe (instrumenten, kennis én menskracht) lopen er nu al zo’n 20 transformatietrajecten in Drenthe.

In onze reactie leggen wij onder andere uit waarom het transformeren van vakantieparken naar wonen niet zonder meer leidt tot nieuwe woningen en waarom het dus ook niet op de korte termijn een oplossing is voor de woningnoodproblematiek.

Downloads